Notícies

Companys/companyes,

Després de diverses valoracions a conseqüència de les peticions, trucades telefòniques i advertiments de naturalesa positiva sobre  poder o no assistir. a la Junta General dAssociades i Associats del dia 16 de febrer per causes diverses,  la més insistent és no poder deixar el lloc de treball perquè no podrà ningú substituir-me,  les sòcies fundadores de la Junta Executiva creuen convenient ajornar la primera reunió de la Junta General i establir nous mecanismes per votar:

  1. La Junta General serà el dia 23 de febrer de 14 a 15 h a laula 2 de làrea docent de lHospital.

  1. El termini per presentar les candidatures serà fins a demà dia 16 de febrer a les 15 h (data inicialment prevista per a la reunió).

  1. El divendres dia 17 de febrer us comunicarem per correu electrònic el nom de les persones que han presentat candidatura per formar part de la Junta Executiva.

  1. A partir daquest comunicat podeu enviar-nos el vostre vot en un sobre tancat amb la consigna  eleccions ASFATEICS a lÀrea del Coneixement a latenció de Mila o Sònia. Teniu en compte que aquest vot serà secret i confidencial i el sobre no sobrirà fins al dia de la reunió, el 23 de febrer.

Ordre del dia de la reunió:

1-     Presentació oficial de lAssociació.
2-     Eleccions a la Junta Executiva.
3-    Fixació duna quota de pagament per a les associades i els associats.
4-     Torn obert de paraules.
ASFATEICS
Tortosa, 15 de febrer de 2011

----------------------------------------------------------------

Llista de candidates i candidats per a formar part de la Junta Executiva:

- Barreto Ferrer, M. Carmen (CAP SC de la Ràpita - AP)
- Bel Gauxachs, M. José (CAP Ulldecona - AP)
- Bonfill Jodar, Clara (CAP Roquetes - AP)
- Cano Rocafot, Assumpta (CAP Alcanar - AP)
- Fabà Prats, Imma (Secretaria Tècnica - HTVC)
- López Marco, Frèderic (CAP Ametlla de Mar - AP)
- Pagà Ventura, Marga (Administració - AP)
- Valls Subirats, Carme (Admissió Hospitalització - HTVC)
- Villó Vallés, Tere (CAP Temple - AP)

Instruccions per a votar:

Presencial el mateix dia de la reunió (dia 23 de febrer a les 14.00 h a l'aula 2), presentant un sobre tancat amb el nom de la candidata o candidat.

Per valissa interna (per a les persones que ho prefereixin o bé no puguin assistir el dia 23), enviant un sobre tancat amb el nom de la candidata o candidat. Al sobre ha de constar a la part del davant: Àrea del Coneixement HTVC - Eleccions ASFATEICS, i a la part del darrera: el vostre nom i cognoms.
Confiem que ens fareu arribar el vostre vot, és important per a tothom! Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.
Ens veiem el dia de la reunió.ASFATEICS
Tortosa, 17 de febrer de 2011


-----------------------------------------------------------------Benvolguts,
Us parlo aquest cop no només com la presidenta de l'Associació ASFATEICS també i sobretot com a treballadoa de l'ICS a Terres de l'Ebre que estima la seva empresa, el seu lloc de treball i aprecia i admira  tots aquells professionals que han fet possible al llarg de la nostra història institucional prestar els serveis públics que fins ara s'han estat prestant al nostre terrtori; és obvi que fins ara s'ha estat treballant per millorar-los, com no podia ser d'una altra manera en un societat de progrès i en una Administració preocupada i convençuda d'un principi constitucional bàsic,  el de' lestat social.


Us vull informar que un nombrós grup de treballadors de l'Hospital i espero que a partir d'ara de l'àmbit de Primària de tots els estaments, ens reunirem el dia 24 d'agost, dimecres a les 15 hores a l'edifici docent de l'Hospital per parlar de la situació actual en què es troba la prestació dels serveis públics de la Salut.

D'aquesta reunió han de sortir les persones que han d'encapçalar una Plataforma per la Salut de Terres d'Ebre. La idea inicial o objecte principal d'aquesta Plataforma és treballar per un sistema sanitari públic, proper, proporcional i universal a les Terres de l'Ebre. Un cop organitzats informarem a les diverses associacions, comunitats de veïns als Ajuntaments... en fi a tot el teixit social de les Terres de l'Ebre perquè formin part d'aquesta Plataforma. Hem de treballar perquè  el nostre territori no pateixi el desequilibri tant brutal còm 
esta sofrint i a partir d'ara si nó el defensem encara pot ser més...

No em vull extendre més, us demano que ho feu extensiu a tothom que pugueu!

Pepi Sanz
ASFATEICSTortosa, 12 d'agost de 2011