divendres, 27 de novembre de 2009

Benvinguts al blogHola a tothom

Us donem la benvinguda al nou blog de l'Associació Administrativa de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre. Espai informatiu del nostre sector i punt per a l'intercanvi d'opinions.Mapa Terres de l'EbreCARTA DE BENVINGUDA PER A TOTS ELS ASSOCIATS


Companys i companyes,

Som un grup nombrós de personal de funció administrativa, adscrits a l’Institut Català de la Salut de les Terres de l’Ebre, que estem iniciant els tràmits per a formar una associació professional. Aquesta iniciativa naix de la inquietud i de la reflexió col•lectiva d’aquest grup divers de professionals que ara us exposem tot seguit perquè hi pugueu participar.


Marc legal

La legislació actual (l’EBP Estatut Bàsic de l’Empeat públic, Estatut marc del personal estatutari Llei 53/2003, II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball de personal estatutari, VI Conveni de l personal laboral als servei de l’Administració de la Generalitat, i altres normatives legals vigents de la funció pública de la Generalitat de Catalunya), estem viculats a uns drets i uns deures; Codi de conducta dels empleats públics Títol III, Capítol I, II, III, IV, VI, VI de l’EBEP.

 Segons l’EBP es considera personal al servei de les administracions públiques


TÍTULO II

Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas


Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.2. Los empleados públicos se clasifican en:a)Funcionarios de carrera.

b)Funcionarios interinos.
c)Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d)Personal eventual.
 Segons l’EBEPLa legislació bàsica de la funció pública ha de crear el marc normatiu que garanteixi la selecció i la carrera professional sobre la base dels criteris constitucionals de mèrit i capacitat i que estableixi un just equilibri entre drets i responsabilitats de tots els empleats públics (art.8, 8.1, 8.2 (a,b,c,d) ). A més la legislació bàsica ha de preveure els instruments que faculten a les diferents Administracions per a la planificació i ordenació dels seus efectius i la utilització més eficient dels mateixos.
Relació de fets D’acord amb els motius de dret exposats i atesos els motius de fet evidenciats per la vida professional del dia a dia i, per tant amb una cultura històrica no tant sols de la pròpia empresa, no entrarem en detalls, però sí que val la pena posar l’accent en la nova Llei de l’ICS segons la qual, dissortadament, el personal de funció administrativa ha restat exclòs del Consell de Participació dels professionals de l’ICS:


Capítol II Organització.Es crea El Consell de Participació dels Professionals de l’ICS, com a òrgan de participació que assessora el Consell d’Administració sobre els assumptes relacionats amb les condicions i l’exercici professional del personal mèdic i d’infermeria de l’ICS.
 Dit això, també hem de fer autocrítica en relació amb les actituds del personal de funció administrativa ja que, en ocasions, ens ha mancat una gran dosi de creure’ns la pròpia funció i saber estar a l’alçada de les circumstàncies que històricament hem anat arrossegant (posició difícil, segurament sí, però còmoda per a alguns).


Propostes

 Per tal de fer-ho evident i així poder elaborar un Pla de receptivitat dels professionals de funció administrativa amb la nostra empresa l’ICS amb l’objectiu de generar un marc de millores significatives, d’una banda, en la satisfacció de les necessitats i, de l’altra, en la resposta a les expectatives dels professionals pel que fa a la seva interacció. Pensem que la resposta a les nostres necessitats es crear una plataforma legal: l’Associació de la Funció administrativa de l’ICS de les Terres de l’Ebre, com a eina jurídica capaç de fer possible els nostres objectius comuns dins de l’ètica professional i l’autostima de col•lectiu.


 S’ha creat un bloc on intentarem reflectir totes i cadascuna de les característiques de la nostra associació, a primers de la setmana que ve hi podreu tenir accés. El trobareu per: Associació Administrativa de l’ICS de les Terres de l’Ebre


 És necessari que en feu la màxima difusió possible. NO és obligatori per a ningú formar part de l’associació però, seria bo que tothom s’hi impliqués.


 Per a més informació podeu adreçar-vos a:


 Montserrat García Guasch, mgarciag.ebre.ics@gencat.cat
 Pepi Sanz Borràs, psanz.ebre.ics@gencat.cat


Moltes gràcies pel vostre temps i esperem que ben aviat puguem ser una realitat!


Cordialment,

Pepi Sanz Borràs i Montserrat García
Funció administrativa ICS Terres de l’Ebre
4 comentaris:

neus ha dit...

gràcies per la iniciativa Pepi. No me n'he pogut estar d'entrar i comentar.
Espero que aquest projecte incipient doni molta guerra.
Salut!!

neus ha dit...

aquest comentari és una prova, crec que ja el vaig escriure ahir i no es va arribar a publicar:
enhorabona Pepi i Montserrat per aquest projecte indipient que espero doni molta guerra.

Anònim ha dit...

Quin logo més maco!

Anònim ha dit...

M'agrada el logo.